Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. относно изпълнението на 10-ия Европейски фонд за развитие съгласно Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО във връзка с изпълнението на преходния инструмент
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 617/2007 of 14 May 2007 on the implementation of the 10th EDF European Development Fund under the ACP-EC Partnership Agreement for the implementation of the Bridging Facility
Дата на документа: 12/12/2013
№ на документ: COM(2013) 881
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове