Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет Състояние към 31 декември 2012 година - {SWD(2013) 504 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2012 - {SWD(2013) 504 final}
Дата на документа: 12/12/2013
№ на документ: COM(2013) 871
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове