Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2008—2012 Г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE FINAL EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY STATISTICAL PROGRAMME 2008-2012
Дата на документа: 13/12/2013
№ на документ: COM(2013) 883
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове