Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки - Повишаване на доверието в услугите по доставка и насърчаване на продажбите онлайн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A roadmap for completing the single market for parcel delivery - Build trust in delivery services and encourage online sales
Дата на документа: 16/12/2013
№ на документ: COM(2013) 886
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове