Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на Регламент (ЕС) № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of the Regulation (EU) No 236/2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps
Дата на документа: 13/12/2013
№ на документ: COM(2013) 885
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове