Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагане на нетни финансови корекции за държавите членки в областта на селското стопанство и политиката за сближаване
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Application of net financial corrections on Member States for Agriculture and Cohesion Policy
Дата на документа: 13/12/2013
№ на документ: COM(2013) 934
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове