Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаването на съвместното предприятие Shift2Rail - {SWD(2013) 534 final}{SWD(2013) 535 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing the Shift2Rail Joint Undertaking - {SWD(2013) 534 final}{SWD(2013) 535 final}
Дата на документа: 16/12/2013
№ на документ: COM(2013) 922
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове