Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителното посочване на държавата на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка - {SWD(2013) 437 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding the mandatory indication of the country of origin or place of provenance for meat used as an ingredient - {SWD(2013) 437 final}
Дата на документа: 17/12/2013
№ на документ: COM(2013) 755
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове