Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Оценка на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - Изпълнение на препоръката на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evaluation of the European Qualification Framework (EQF) - Implementation of the Recommendation of the European Parliament and the Council on the Establishment of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning
Дата на документа: 19/12/2013
№ на документ: COM(2013) 897
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове