Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество
Заглавие на английски: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services
Дата на документа: 20/12/2013
№ на документ: COM(2013) 932
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове