Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПИЛОТНАТА ФАЗА НА ИНИЦИАТИВАТА „ОБЛИГАЦИИ ЗА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - INTERIM REPORT ON THE PILOT PHASE OF THE EUROPE 2020 PROJECT BOND INITIATIVE
Дата на документа: 19/12/2013
№ на документ: COM(2013) 929
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове