Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите - {SWD(2013) 524 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 526 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 528 final}{SWD(2013) 529 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Together towards competitive and resource-efficient urban mobility - {SWD(2013) 524 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 526 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 528 final}{SWD(2013) 529 final}
Дата на документа: 17/12/2013
№ на документ: COM(2013) 913
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове