Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2009/831/EC as regards its period of application
Дата на документа: 19/12/2013
№ на документ: COM(2013) 930
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове