Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за пускането на пазара на храни от клонирани животни - {SWD(2013) 519 final}{SWD(2013) 520 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the placing on the market of food from animal clones - {SWD(2013) 519 final}{SWD(2013) 520 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: COM(2013) 893
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове