Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ от службите на Комисията относно бюджетната ситуация в Хърватия, Придружаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит в Хърватия - {COM(2013) 914 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis by the Commission services of the budgetary situation in Croatia Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Croatia - {COM(2013) 914 final}
Дата на документа: 10/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 523
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове