Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаването на съвместното предприятие Shift2Rail - {COM(2013) 922 final}{SWD(2013) 534 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation establishing the Shift2Rail Joint Undertaking - {COM(2013) 922 final}{SWD(2013) 534 final}
Дата на документа: 16/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 535
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове