Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно описа на радиочестотния спектър
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Radio Spectrum Inventory
Дата на документа: 01/09/2014
№ на документ: COM(2014) 536
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове