Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки относно оттеглянето на възраженията на Съюза срещу отписването на три субекта от приложение 3 към допълнение I на Япония към Споразумението за държавните поръчки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Committee on Government Procurement on the withdrawal of the Union objections to the delisting of three entities from Japan's Annex 3 to Appendix I to the Agreement on Government Procurement
Дата на документа: 01/09/2014
№ на документ: COM(2014) 539
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове