Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 5 TO THE GENERAL BUDGET 2014 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 08/09/2014
№ на документ: COM(2014) 564
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове