Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки относно присъединяването на Нова Зеландия към Споразумението за държавните поръчки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Government Procurement on the accession of New Zealand to the Agreement on Government Procurement
Дата на документа: 16/09/2014
№ на документ: COM(2014) 574
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове