Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на Регламент (ЕО) № 2488/2000 за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EC) No 2488/2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him
Дата на документа: 15/09/2014
№ на документ: JOIN(2014) 34
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове