Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА - {SWD(2014) 279 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2013 - {SWD(2014) 279 final}
Дата на документа: 16/09/2014
№ на документ: COM(2014) 572
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове