Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL opening and providing for the administration of certain Union tariff quotas for highquality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues
Дата на документа: 26/09/2014
№ на документ: COM(2014) 594
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове