Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно последващите действия по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за бюджетната 2012 година - Отговори на запитванията на Европейския парламент - {COM(2014) 607 final}{SWD(2014) 285 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on the follow-up to 2012 discharge - Replies to requests from the European Parliament - {COM(2014) 607 final}{SWD(2014) 285 final}
Дата на документа: 26/09/2014
№ на документ: SWD(2014) 286
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове