Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Съединените щати за освобождаване от задължения в рамките на СТО с цел удължаване на срока на действие и разширяване на обхвата на Закона на САЩ за икономическо възстановяване на Карибския басейн (CBERA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the United States' request for a WTO waiver to extend and expand the scope of the US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)
Дата на документа: 30/01/2015
№ на документ: COM(2015) 33
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове