Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на ООН за прозрачност при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
Дата на документа: 29/01/2015
№ на документ: COM(2015) 21
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове