Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/104 по отношение на определени възможности за риболов на лаврак
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities for seabass
Дата на документа: 29/01/2015
№ на документ: COM(2015) 41
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове