Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори съгласно член XXIV, параграф 6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994) с Република Армения и други членове на СТО, които са членове на Евразийския икономически съюз
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to open negotiations under Article XXIV:6 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 with the Republic of Armenia and other WTO members which are members of the Eurasian Economic Union
Дата на документа: 29/01/2015
№ на документ: COM(2015) 30
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове