Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да прилага диференцирани нива на данъчно облагане върху моторните горива в определени географски области съгласно Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the United Kingdom to apply differentiated levels of taxation to motor fuels in certain geographical areas pursuant to Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 15/01/2015
№ на документ: COM(2015) 4
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове