Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за прилагането на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета oт 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата - 1 януари 2011 г. — 31 декември 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the implementation of Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods - 1 January 2011 – 31 December 2013
Дата на документа: 01/04/2015
№ на документ: COM(2015) 144
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове