Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2014 ФИНАНСОВА ГОДИНА
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 3 TO THE GENERAL BUDGET 2015 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2014
Дата на документа: 15/04/2015
№ на документ: COM(2015) 160
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове