Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по общия транзитен режим по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EU-EFTA Joint Committee on common transit as regards the adoption of a Decision amending the Convention on a common transit procedure
Дата на документа: 15/04/2015
№ на документ: COM(2015) 153
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове