Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Дания да въведе специална мярка за дерогация от член 75 от Директива 2006/112/EО на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Denmark to introduce a special measure derogating from Article 75 of Council Directive 2006/112/EC
Дата на документа: 13/04/2015
№ на документ: COM(2015) 148
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове