Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Canada, of the other partprovisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, on the one part, and Canada, on the other part
Дата на документа: 13/04/2015
№ на документ: JOIN(2015) 10
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове