Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 68-ата сесия на Комитета за опазване на морската среда и 95-ата сесия на Комитета за морска безопасност, във връзка с приемането на измененията на конвенциите MARPOL и SOLAS, както и на Насоките от 2009 г. за системи за пречистване на отработени газове
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union at the International Maritime Organization during the 68th session of the Marine Environment Protection Committee and the 95th session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to MARPOL, SOLAS and the 2009 Guidelines for exhaust gas cleaning systems
Дата на документа: 07/04/2015
№ на документ: COM(2015) 146
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове