Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Control of high-activity sealed radioactive sources in Europe: Implementation of Directive 2003/122/EURATOM in EU-27 and the current EU regulatory development activities Accompanying the document Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on Experience gained in the implementation of Council Directive 2003/122/EURATOM on the control of high-activity sealed radioactive sources and orphan sources - {COM(2015) 158 final}
Дата на документа: 16/04/2015
№ на документ: SWD(2015) 84
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове