Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Напредък, постигнат при прилагането на общия подход към децентрализираните агенции на ЕС
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Progress report on the implementation of the Common Approach on EU decentralised agencies
Дата на документа: 24/04/2015
№ на документ: COM(2015) 179
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове