Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г. - „Да запазим правата на човека в центъра на дневния ред на ЕС“
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019) - "Keeping human rights at the heart of the EU agenda"
Дата на документа: 28/04/2015
№ на документ: JOIN(2015) 16
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове