Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане - {SWD(2016) 6}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on an External Strategy for Effective Taxation - {SWD(2016) 6}
Дата на документа: 28/01/2016
№ на документ: COM(2016) 24
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове