Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пакет от мерки за борба с избягването на данъци: следващи стъпки към ефективно данъчно облагане и по-голяма данъчна прозрачност в ЕС - {SWD(2016) 6 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Anti-Tax Avoidance Package: Next steps towards delivering effective taxation and greater tax transparency in the EU - {SWD(2016) 6 final}
Дата на документа: 28/01/2016
№ на документ: COM(2016) 23
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове