Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market
Дата на документа: 28/01/2016
№ на документ: COM(2016) 26
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове