Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съюз в Комитета на посланиците АКТБ—ЕС относно одобряването на дерогации от Финансовия правилник на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors regarding approval of derogations to the Financial Regulation of the Centre for Development of the Enterprise (CDE)
Дата на документа: 28/01/2016
№ на документ: COM(2016) 30
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове