Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на ЕС в рамките на Общия съвет на СТО, по отношение на искането на Йордания за освобождаване от задължение в рамките на СТО във връзка с преходния период за премахване на програмата за експортни субсидии
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the EU within the General Council of the WTO on Jordan's request for a WTO waiver relating to the transitional period for the elimination of its export subsidy program
Дата на документа: 26/01/2016
№ на документ: COM(2016) 22
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове