Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 28.1.2016 година относно изпълнението на мерки срещу злоупотребата с данъчни спогодби
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 28.1.2016 on the implementation of measures against tax treaty abuse
Дата на документа: 28/01/2016
№ на документ: C(2016) 271
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове