Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on railway safety (Recast)
Дата на документа: 26/01/2016
№ на документ: COM(2016) 33
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове