Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters
Дата на документа: 21/01/2016
№ на документ: COM(2016) 9
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове