Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Launching a consultation on a European Pillar of Social Rights - {SWD(2016) 50 final}{SWD(2016) 51 final}
Дата на документа: 08/03/2016
№ на документ: COM(2016) 127
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове