Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of an agreement in the form of a Declaration on the expansion of Trade in Information Technology Products (ITA)
Дата на документа: 08/03/2016
№ на документ: COM(2016) 122
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове