Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 по отношение на някои възможности за риболов
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 2016/72 as regards certain fishing opportunities
Дата на документа: 08/03/2016
№ на документ: COM(2016) 123
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове