Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Република Албания относно участието на Република Албания като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on a Union position in the EU-the Republic of Albania Stabilisation and Association Council on the participation of the Republic of Albania as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities, within the framework of Council Regulation (EC) No 168/2007
Дата на документа: 07/03/2016
№ на документ: COM(2016) 118
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове